Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Historisk vandrerute i levande stølslandskap

15. aug 2018

Fredag 3. august åpna Riksantikvaren og Turistforeningen den historiske vandreruta Stølsruta i Valdres.

Åpningsarrangementet fant sted på stølsfestivalen på Vaset fredag 3. august . Blant deltakerne var statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal fra Landbruks- og matdepartementet, generalsekretær Nils Øveraas i DNT og avdelingsdirektør Leidulf Mydland fra Riksantikvaren. Arrangementet var selvsagt åpent for publikum, og deltakerne ble invitert til å være med på å gå et strekk av Stølsruta fra Nøsen til Jaslangen etter det offisielle programmet på Vaset.

Tilrettelagt tursti
Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren der gamle ferdselsveier får nytt liv som merkete turruter.

Stølsruta er en fem dagers vandring som går over stølsvidda som strekker seg gjennom Nord- Aurdal, Vestre Slidre og Vang i Valdres. DNT Valdres har i samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark merket og tilrettelagt tursti langs hele ruta. Underveis kan turgåere overnatte på stølene, stifte bekjentskap med beitedyra og smake på stølsprodukter. Dagsetappene er ikke lengre enn at turen er overkommelig også for barnefamilier. Mesteparten av turen er i lettgått åpent beitelandskap over tregrensa.

Kulturarv og friluftsliv
– Kulturlandskapet på Stølsvidda er unikt. Her finnes historiske spor helt fra steinalderens veidekultur og fram til i dag. Det er flott at turgåere nå får oppleve dette landskapet på nært hold, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland fra Riksantikvaren.

Stølsruta er den niende ruta som åpnes siden Riksantikvaren og DNT startet opp den felles satsingen på Historiske vandreruter i 2013. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet.

– De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv. Stølsruta er beitedyras rike, og her har folk og dyr levd sammen sommer etter sommer, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.

Stølsområdet ruta går gjennom har status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, og er også foreslått som Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Oppland. I store deler av Valdres brukes ordet støl i stedet for seter om sommerdrift: opprinnelig var en støl plassen der de «sto» med dyra i utmarka. Dyrene ble samlet inni kveer, eller innhegninger, for melking.

cross