Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Grønt Spatak treng vertskap!

11. apr 2019

TA IMOT FLOTTE UNGDOMMER SOM VIL LÆRE OM BÆREKRAFTIG JORDBRUK!

HVA ER GRØNT SPATAK? Grønt Spatak er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Gjennom tiltaket får ungdom mellom 16-30 år jobbe frivillig på en gård, seter eller beite i minst ti dager i løpet av sommeren. Deltakerne får ta del i bondens hverdag, og lære om matproduksjon i praksis. Grønt Spatak gir ungdom direkte kjennskap til norsk jordbruk. I forkant av utplasseringene får deltakerne være med på et seminar der de lærer om alt fra jordbrukspolitikk, biologisk mangfold, kulturlandskap, rovdyrkonflikt og internasjonalt jordbruk. I en tid der stadig flere gårdsbruk står tomme og verden står ovenfor en matvarekrise er Grønt Spatak viktigere enn noen gang. Tiltaket bidrar til kunnskapsspredning om, - og rekruttering til jordbruket, og til økt samarbeid mellom jordbruksnæringa og miljøbevegelsen.

GRØNT SPATAK TRENGER FLERE VERTSKAP – NOE FOR DEG? Gode vertskap er essensielt for at Grønt Spatak skal fungere. Vi ønsker å komme i kontakt med flere engasjerte bønder som vil gi ungdom et innblikk i hvordan det er å være bonde. Grønt Spatak er ikke noe vanlig arbeidsforhold, men en utveksling der deltakerne arbeider mot kost og losji. Vi har særlig behov for flere setre, men blir også veldig glad om du har en gård eller et beite. Medlemskap i NBS er ikke noe krav. Håper du har lyst til å være med på laget!

INTERESSERT? MER INFO OG PÅMELDING PÅ WWW.SPATAK.NO KONTAKT KOORDINATOR THEA MARIE KVAM PÅ grontspatak@nu.no mELLER tlf. 986 65 743.

cross