Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Foto: Synnøve Landerud

Norsk seterkultur har fått kr 150 000,- frå Oppland fylkeskommune og kr 50 000,- frå Fylkesmannen i Innlandet til eit forprosjekt for å få seterkulturen innskriven på UNESCO si liste over immateriell kulturarv. Prosjektet legg opp til eit svensk-norsk samarbeid. Norsk seterkultur har dei siste par åra vore gjennom eit forstudium for å etablere prosjektet

(mer…)

Kjære osteprodusenter. 
Hold av helgen 30. august – 01.september i år.  Da blir det igjen en egen festival for ost på Beitostølen, 900 m.o.h.

(mer…)
cross