Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Seterbrukar nr 2 - 2019

21. jun 2019

Ny utgåve av Seterbrukaren er snart ute hjå medlemar og tingarar. Denne gongen 16 sider med bl.a. seterreportasjar, aktuelle synspunkt om situasjonen for seterdrifta, faglege innspel om nybygg og oppgradering av seteranlegg, informasjon om arbeidet for Unesco-status og glimt frå fagdag, 20-årsjubileum og årsmøte i Aurland.

cross