Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Vil undersøke hvilke utfordringer som må løses for å bevare stølsdrifta

10. okt 2019
Stølsgeiter
Foto: Kathrin Aslagsby

AgriAnalyse gjennomfører en spørreundersøkelse blant alle landets seterbrukere med melkeproduksjon, og vi oppfordrer alle seterbrukere til å ta undersøkelsen. Hensikten med spørreundersøkelsen er å belyse dagens situasjon for seterbrukerne og hvilke utfordringer som må løses for at nedgangen i antall setre med melkeproduksjon ikke skal fortsette i samme tempo.

Driver du seterdrift med melkeproduksjon, eller har du sluttet?  Da kan du  svare på spørreundersøkelsen som AgriAnalyse nå gjennomfører. Alle som driver seterdrift bør benytte anledningen til å svare slik at vi får et best mulig bilde av situasjonen. Klikk her for å gå til undersøkelsen.

Resultatene vil publiseres i en rapport av AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert gjennom forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Blant de som svarer på undersøkelsen trekkes det ut to vinnere av gavekort på 500 kroner på Felleskjøpet.

Norsk seterkultur er en samarbeidspart i tiltaket

cross