Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Seterkultur for alle!

12. nov 2019

Fagsamling og årsmøte 15. og 16.02-2020

Dølaku på Korpebergsetra, Maihaugen. Foto: Kåre Dehlie Thorstad / Maihaugen

Seterdrifta har overført kunnskap og tradisjoner gjennom generasjoner. På årets fagsamling på Scandic Hotel Lillehammer 15. og 16. februar setter vi søkelyset på nettopp dette. Mye er felles for setrene, men ingen setergrender er like. Og hver seter har en unik historie. På tide med et dykk inn i en del av vår felles kulturarv; seterkulturen.

Den årlige fagsamlingen til Norsk seterkultur er den viktigste arena for seterbrukere og andre interesserte for å møtes. Tradisjonen tro arrangerer Norsk seterkultur også i år en fagsamling for alle som er opptatt av seterdrift. Norsk seterkultur er inne i en utredningsfase i forhold til en oppføring på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv, og dette arbeidet vil også være hovedtema på samlingen.

Mange flere enn dem som driver aktiv seter sitter inne med kunnskap som er både nyttig og viktig i flere sammenhenger, ikke minst for å forstå vår egen historie. Vi vil høre historien til budeiene og alle som på en eller annen måte har et forhold til seterlivet. Det kan være snakk om øyeblikk, dager eller hele somrer på setra. Eller kanskje seterlivet har nådd deg gjennom bilder, film og litteratur. Vi vet at seterkulturen fremdeles betyr mye for mange, og det er på høy tid å få fram historiene. Dette er også en viktig motivasjonsfaktor for at vi nå vil knytte seterkulturen opp mot UNESCO, sier leder i Norsk seterkultur, Siv Beate Eggen.

Vi vil forsøke å nå flest mulig av dere som på en eller annen måte er tilknyttet til seterkulturen. På samlingen vil vi dele og samle inn kunnskap om hvordan seterkulturen praktiseres, og hvordan vi sammen kan bringe kulturarven videre, sier ledere av forprosjektet, Anne-Katrine Norbye. Programmet er ikke helt klart, men vi vil bruke tida til å dele erfaringer med alle som på en eller annen måte er opptatt av seterkulturen. Vi har fått med oss sentrale personer innen UNESCO arbeidet nasjonalt – og internasjonalt, og får vi selvsagt også høre historier fra seterbrukere selv.

På samlingen skal vi også ta en runde og hilse på husdyra på Maihaugen friluftsmuseum. Årsmøtet holdes etter fagsamlingen søndag 16. februar

Program år årsmøteplan kan lastes ned her

Påmeldingsfrist 20. desember. Meld deg på via denne linken til påmeldingskjema eller kontakt sv.loken@gmail.com eller ks@valdres.no /99009584

cross