Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Mange spennende innledere på fagsamling om seterkulturen i februar. Utsatt påmelding til 10. januar!

9. des 2019
Dølaku på Korpbergsetra. Foto: Kåre Thorstad Dehlie

Programmet for fagsamlingen 15. og 16. februar «Seterkultur for alle!»  er på plass. I årets program er det seterkulturen i seg selv som er i fokus. Vi er svært fornøyd med at vi har fått med oss Årets unge bonde og seterbruker, Øystein Aasen fra Vingelen, til å dele erfaringer og tanker seterdrifta. Vi får også høre redaktør i Dag og Tid, Svein Gjerdaker fortelle om livet som seterbruker på Dag og Tid stølen på Voss.

I tillegg til å høre fra seterbrukere selv, får vi faglige dypdykk. Bolette Bele i NIBIO har i flere år samarbeidet med Norsk seterkultur om et Interregprosjekt Norge – Sverige med fokus på  Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper. I det norsk-svenske samarbeidet er det gjort et dyp dykk i beitelandskapet og sett nærmere på det biologiske mangfoldet og kunnskapen som knytter seg til beitebruken.  Prosjektet er nå er avslutta og det er gitt ut tre bøker, en manual for «fäbodbrukare og mathantverkare», samt et terroiratlas ferdigstilt fra prosjektet. Bolette Bele vil dele kunnskap og erfaringer fra prosjektet.

Hovedfokus på samlingen er seterkulturen. I Norge er det nå under 1000 setre i drift, men seterkulturen har betydning for veldig mange flere.  Pakten mellom mennesker, natur og dyr på setra er ekte og unik, og somre, uker, en helg eller en time har gitt mange minner for livet. Den ene timen kan ha blitt til en hel sommer i barndomsminnet. Lukten, lyden av bekker og kubjeller, synet av kyr som kommer hjem til melking. Livet på setra er styrt av forutsigbar og tidsbestemt syklus. Likevel gir livet på setra mange en følelse av frihet.

Seterkulturen er fremdeles viktig for mange. Nå er det på høy tid at vi synliggjør det brede engasjement. Vi håper derfor at mange benytter anledningen for å delta.

 Elektronisk påmelding her. Frist 10. januar

På samlingen skal vi også ta en tur til Maihaugen

Programmet kan lastes ned her

For mer info: kontakt ks@valdres.no/99009584

cross