Herdalsetra
Fra Herdalsetra

UNESCO fokus på fagsamlinga 15. - 16. februar

4. jan 2020

Den viktigste oppgaven til Norsk seterkultur er å bevare og utvikle seterkulturen. Som en oppfølging av to årsmøtevedtak jobber Norsk seterkultur nå med å få oppført seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv. Det vil si seterdrifta i seg selv, ikke områder, bygninger eller fysiske kulturminner. En oppføring på UNESCO sin liste er ikke et vern, men en anerkjennelse. En slik status kan gi seterdrifta økt positiv oppmerksomhet og styrke virkemidler og politisk vilje for å ta vare på seterkulturen i framtida.

Geiter på stølsbeite

I prosessen med søknadsarbeidet ønsker vi gjennom flere prosjekter sammen med seterbrukerne og fagmiljøer å mobilisere og motivere til samarbeid der vi kan arbeide for bevaring og utvikling  av alle ulike typer setermiljøer.

Vi ønsker å bevisstgjøre oss selv og samfunnet om de verdiene som vi forvalter og vise at vi har en viktig plass i et bærekraftig landbruk.

Matproduksjon, utmarksbeiter, kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturarv og miljø er verdier som vi også kan knytte til matsikkerhet og Fnś bærekraftmål.

Vår immaterielle kulturarv kan bare bevares gjennom praktisk seterdrift og ei bærekraftig seterdrift er avhengig av landbrukspolitikken og samfunnets velvilje.

Aktiviteten er grunnleggende viktig og derfor ønsker vi spesielt at aktive seterbrukere vil delta sammen med oss i søknadsprosessen.

Vil du vite mer? Kom til  fagsamlinga på Lillehammer 15. og 16. februar. Program og praktiske opplysninger kan lastes ned her

 Elektronisk påmelding er åpen til 10. januar.

cross