Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Saksdokument til årsmøtet kan no lastast ned

31. jan 2020
Foto: Bjørn Karsten Ulberg

Norsk  seterkultur ser fram til fagsamling og årsmøte 15.-16. februar. På samlinga vert det ei god blanding av faginnlegg, workshop og presentasjoner, og vi får treffe andre seterbrukarar og støttespelarar. Program, deltakarliste, årsmelding og saksdokument kan lastast no lastast ned her:

Saksliste årsmøte

Årsmøtesaker

Årsmelding

Brosjyre fagsamling

Deltakarliste

For spørsmål kontakt seter@seterkultur.no

cross