Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Gratulerer så mye til stiftelsen Inner Gammelsetra Grøvudalen for seterprisen 2020

17. feb 2020

Ildsjelene Tor og Astrid Gravem mottok under fag samling på Lillehammer i helgen seterprisen for sitt arbeid for Inner Gammelsetra Grøvudalen. I juryens begrunnelse var blant annet arbeidet med for kunnskapsformidling og kurs for unge.

På Inner Gammelsetra ble det første seterkurs holdt allerede i 1972 med Marit Rekdal Hoel som primus motor. Trolig var dette første seterkurset i Norge, og seterkursene for ungdom har vært en av de viktigste rekrutteringsarenaene for seterdrifa i Norge. Kursene har blitt stadig med ettertraktet, og i 2019 ble det utarbeida faghefte om seterdrift på 60 sider.

Hvert år rekrutteres nye budeier, og i 2014 feiret de 40 års jubileum. På setra formidles seterhistorien hver sommer, og mange har vært innom på konserter, historiefirtelling og temadager. I løpet av årene har det vært endringer og eierskifte, og "nye" bygninger er restaurert og tatt i bruk. Fra i 2005 ble Inner Gammelsetra i Grøvudalen organisert som en stiftelse.

På Innerdalen Gammelstra har driverne respektfullt involvert og inkludert lokalsamfunnet, tatt vare på bygninger, kulturlandskap og videreført kunnskap og tradisjon.

Seterprisen ble gjenopptatt i 2017 av Norsk Seterkultur og deles til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifa i Norge. Norsk seterkultur er stolte av å kunne dele ut prisen til så verdige prisvinnere.

cross