Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Foto: Ida Østvold

Norsk seterkultur har tatt på seg oppgaven å kjempe for å "ta vare på seterkulturen i et langsiktig perspektiv gjennom aktiv bruk av setrene i tråd med lokal kunnskap fra fortid til nåtid. Med seterkultur forstår organisasjonen både natur, kultur og næring knyttet til utmarksområda som har blitt og fortsatt er nytta til seterdrifta.” Våre inspill i årets forhandlinger er lagt som link nederst i teksten.

(mer…)
cross