Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Stølsbesøk og bransjenorm 2020

19. mai 2020
Stølsbeøk på Liestølen
Stølsbeøk på Liestølen

Sommeren 2020 blir annerledes for mange, og mange lurer på om de kan åpne setra for besøk. Det kan la seg gjøre, om du følger bransjenormen for trygge opplevelser. NHO utareidet en bransjenorm for serveringsbedrifter og naturbaserte opplevelsesbedrifter, men det er kommunelegene som skal angi standarden i hver enkelt kommune.

Fram til 15. juni er det ikke tillatt med mer enn 50 personer på offentlige arrangement. Etter 15. juni blir det kanskje åpnet for intill 200 personer. Avstanden skal være 1 meter, og alle gjestene på listeføres med en ansvarlig. I NHO sin bransjenorm for naturbaserte opplevelsesbedrifter, i avsnitt om klatrepark, teambuilding-aktiviteter, gårdsturisme etc. står det følgende:

Sørg for at gjester som ikke tilhører samme husstand, kan holde 1 meter avstand. Det er likevel greit passere hverandre/ stå tettere i korte tidsrom, men det må legges til rette for at det ikke oppstår trengsel. Juster antall personer som kan delta på aktiviteten, slik at det er lett å holde avstand. Gjester må oppfordres til å visse hensyn til andre personer i gruppen, og holde tilstrekkelig avstand til hverandre. Det er ikke nødvendig med mer enn alminnelig renhold av utstyr vaiere etc. Særlig ut satte berøringspunkt ter vaskes med ordinære renholdsmidler. Personlig utstyr som er nært ansiktet, for eksempel hjelm, må rengjøres ekstra godt. Kontakt leverandør av utstyr for informasjon om hvordan ut utstyret kan rengjøres. Alternativt settes slikt utstyr i to døgns karantene.

Her kan du lese hele bransjenormen for naturbaserte opplevelser og

Bransjenorm for serveringsbedridfter

Her er snarveg til ulike kategorier innen reiselivet

Her er link til Helsedirektoratet om grupper

Her er link fra Helsedrirektoratet om kulturarrangement

cross