Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Siv Beate Eggen attvald som leiar i Norsk seterkultur

4. mar 2021

Siv Beate Eggen frå Snåsa vart atvald som leiar i Norsk seterkultur på årsmøtet 28. februar. Ho ha vore leiar sidan 2019. Årsmøtet og val vart gjennomført digitalt. Per Sæther frå Batnfjordsøra går ut av styret, medan Inga Iversen Aasen frå Vingelen går inn som nytt styremedlem. Ho har fungert som vara i ei periode. Heile det nye styret med vara og valgkomite ser du nedanfor.

Inga Iversen Aasen gjekk inn i styret for Per Sæther

Styre frå 28.02.2021:

Siv Beate Eggen, Leiar

Knut Ola Storbråten 

Inga Iversen Aasen, Vingelen    (ny)                                

 Ove Sørestrand           

Kari Sofie Asmyhr Østen (veljast av Tine )

Vararepresentanter:

1 vara:                                                Irene Wik Aarbakk, Åmotsdal

2 vara:                                                Ole Øvrejorde, Hovet

3 vara:                                                Gro Arneng, Øystre Slidre                            

           

Revisorer:                                    Berit Jeanne Brun, Vågå

                                                           Kristian Ekre, Skåbu

Valkomite

Hans Bondal

Ingebjørg Håvardsrud

Per Sæther (ny)

cross