Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Redd gamle bygg i aksjonen "Ta et tak"

16. apr 2021

I styremøtet sitt denne uka, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2021-22. Med denne tildelinga vil over 53,5 millioner kroner være utdelt til over 3 500 prosjekter i hele Norge. Aksjonen er ikke minst aktuell for mange stølsbygg

«Ta et tak»-tilskuddet til den enkelte søker er begrenset oppad til 40 000,- kroner, men dette kan være nok til å stoppe forfall. Ordningen er enkel og ubyråkratisk, og har bidratt til at mange slitte men bevaringsverdige bygg har blitt tatt vare på.

Kirsti Kolle Grøndahl, styreleder i Norsk Kulturarv:

Pågangen er enorm, med minst et par henvendelser hver dag med spørsmål om det kan søkes på aksjonen vår. Det er med andre ord et stort behov for denne type ubyråkratiske støtteordninger.

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at vår støtte er av stor betydning for disse bygningenes fremtid, og den private innsatsen som investeres i prosjektene er mange ganger større enn tilskuddet. Vi opplever stadig forespørsler fra eiere og brukere av bevaringsverdige hus, og det er forstemmende ikke å kunne imøtekomme forespørsler der vi vet at akkurat vår støtte vil kunne bidra til å hindre forfall.

Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir skapt, kan i neste omgang bli tilbakeført til vernearbeidet. Utvikling av nye næringer gjennom bruk av kulturarvverdier er en vesentlig del av Norsk Kulturarvs arbeid.

For at søkere kan starte arbeidet raskere, vil det nå være fortløpende søknadsbehandling – Med andre ord ingen søknadsfrist, og med gjennomføring 2021-22.

Søknadsskjema legges ut når «Ta et tak» 2021-22 lanseres på nettidene www.kulturarv.no

 

cross