Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Innholdsrik helg om svensk - norsk seterkultur på Røros

9. nov 2021

Norsk Seterkultur har nettopp avsluttet innholdsrik og inspirerende helg med nær fullt hus på Bergstadens Hotel på Røros. Kombinasjon av bra opplegg med god debatt, relevante og interessante innlegg, god mat, romslig takhøyde, trivelige folk og gode samtaler bidro til høy trivselsfaktor. Takk til Rådhuset Vingelen som hadde oppdraget med å rigge samlingen!

Fra paneldebatten. I panelet sitter Haakan Tunon fra NAPTEK, Sverige, Ingela Kårskog fra Foreningen Fӓbodkultur og utmarsbruk (stående), Bjørn Karsten Ulberg fra Grøset seter, Åsta Røhr Kleiven fra Jotunfjell Alpakka, Lalm og Anne Karin Hatling fra Skjerdal stølsysteri og Norsk Gardsost


Oppsummering fra helgen

Helga ble kickstartet med info om forskjeller/likheter mellom norsk- og svensk seter/fäbodkultur fredag kveld, og på lørdag hadde vi en veldig interessant paneldebatt, med påfølgende gruppearbeid, hvor det ble vist mye engasjement! I panelet satt to fra Sverige; Håkan Tunon fra Sveriges lantbruksuniversitet og Ingela Kåreskog fra Foreningen Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, i tillegg til tre norske seterbrukere; Bjørn Karsten Ulberg fra Sigdal, Anne Karin Hatling fra Skjerdal stølsysteri i Aurland og Åsta Røhr Kleiven fra Jotunfjell Alpakka, Lalm. I gruppene ble det diskutert hva seterkultur er og hvem som er bærere, hva som skal til for at en kan si at en driver setring/støling og hva som skal til for at det skal være «ei seter». En stor takk til panelet, som fikk vist den store bredden i seterbruk, og Knut Aastad Bråten med stødig og humoristisk ledelse. Bakgrunnen for diskusjonene var den planlagte søknaden til UNESCO (representativ liste for immateriell kulturarv), og vi har inntrykk av at gjennomføringen var helt i UNESCOS ånd, der bl.a. gjensidig respekt og inkludering er viktig.

Gruppearbeid hører med til fagsamlinger

Etter lunsjen lørdag fikk vi lære mer om teknologiske nyvinninger som kanskje kan gjøre det enklere å være seterbruker. Energi+ fortalte om solenergi/solceller og Nofence om digitale gjerdesystemer, og ikke minst fikk vi høre personlige erfaringer fra lokale seterbrukere (hhv. Erling Tingstad og Øistein Aasen). På slutten av dagen fikk vi litt informasjon om Rørosmeieriet fra meieribestyrer Trond Lund og dagen ble avsluttet med høyt tempo og stort engasjement da den unge bonden og lokalpolitikeren Oskar Tørres Lindstad delte noen tanker om framtidas landbruk.

Lørdag kveld ble alle lokket inn til middag av daglig leder Katharina Sparstad, og under middagen ble vi underholdt både av sang, kauking, taler og dikt. Etter maten ble det musikk og til og med pardans - nesten som i «gamle dager» før korona.

Søndag formiddag var tema seterprodukter og prissetting, og vi fikk inspirerende innlegg både fra Erik Fleischer (Braskerudsetra), Ola Tangvik Brimi (Brimi Sæter) og Katharina Sparstad (setersmør mm). Omtrent halvparten av deltakerne dro videre på lokalmatsafari med besøk på Galåvolden gård, Røros Bryggeri og Rørosrein.

Omvisning på Rørosmeieriet ved meieribestyrer Trond Lund

Håper at alle som deltok ble litt inspirert, kom seg vel hjem og at vi snart kan møtes igjen på nye samlinger! Tusen takk for oppmøtet og alle innspill!

Innleggene kan lastes ned her:

UNESCO prosjektet v Linda Ramberg

Svensk - norsk seterkultur v Bolette Bele og Håkan Tunon

Hva er en seter v Siv Beate Eggen

Fosilfrie setre, Ole Petter Hansel, EnergiPluss

Nofence v Ragnhild Aspås

Framtidas landbruk v Oskar Tørres Lindstad

Merking av seterprodukt v Katharina Sparstad

cross