Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Får kr 2 355 000,- for at flere skal oppleve seterkulturen

30. nov 2021

I går kom tidenes hyggeligste melding i posten til Norsk Seterkultur: I konvolutten var et tildelingsbevis på kr 2355000,- fra Sparebankstiftelsen DNB.  «Dette er fantastisk! Nå kan vi legge enda mer arbeid i få flere barn og unge til seters», sier daglig leder Katharina Sparstad

«Arbeidet skal gå til kartlegging, tilgjengeliggjøring og formidling.  Dette er en ekstremt gledelig melding å få" sier daglig leder Katharina Sparstad. «Pengene skal gå til å fremme seterkulturen mor barn og unge spesielt, og går inn i arbeidet vårt med å søke om å føre seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.»

«En viktig del arbeidet vårt er å se nye muligheter for seterkulturen i framtida. Da må vi selvsagt ha med oss barn og unge. Vi som har opplevd seterlivet vet hvor mye nyttig lærdom det kan gi. Her er det mye som kan kobles til pedagogiske metoder om mestring, inkludering, respekt og ansvar.  Små og store oppgaver er like viktige, og alle kan ta del. Moderne begrep som bærekraft, sirkulærøkonomi, økologiske fotavtrykk blir konkrete, og resultatene håndfaste og synlige. Takket være den viktigste fornybare ressursen vi har, sola, og plantenes klorofyll, kommer dyra hjem fra utmarka med masse deilig setermelk igjen og igjen, hele sommeren», sier styreleder Siv Beate som jobber med kulturskole og fremmedspråklige resten av året.

Katharina Sparstad har også hatt skolebesøk på setra de siste 15 somrene. «På setra er det veldig mye god og viktig læring for alle. Når det nå blir færre setre må vi legge til rette for at flest mulig barn likevel får ta del i seterlivet. Med støtten fra Sparebankstiftelsen vil vi søke nye samarbeidsformer, utvikle undervisningspakker og gjøre enklere å finne nærmeste besøksseter. Dette er arbeid vi ser fram til», sier Sparstad som også arbeider som kulturrådgiver i Valdres Natur- og Kulturpark.

«Gjennom regionalparkene jobber vi mye i ulike, tverrfaglige samarbeid, og det er oftest vinn - vinn for alle» – sier Sparstad. 

Hun retter også en stor takk til Andrea Viestad som blant annet har etablert Geitemyra matkultursenter for barn.

«Andreas er også genuint opptatt av seterkulturen, og det var han som inviterte oss inn til det første møte med Sparebankstiftelsen» avslutter Sparstad.

Se film fra stølsbesøket til Andreas Viestad her

cross