Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Frå prisutdelinga i 2020
Frå prisutdelinga i 2020

Seterbrukeren har en spesielt viktig oppgave i å ta vare på seterkulturen, tradisjoner, kulturlandskap og kunnskap. Derfor har Norsk Seterkultur gjeninnført seterprisen som ble etablert av Norges Vel i 2001. Prisen henger høyt, og det er mange svært kvalifiserte kandidater. Overrekkelsen 2022 skjer 26. mars i Bø i Telemark i forbindelse med den årlige fagsamlinga til Norsk Seterkultur.

Seterprisen skal deles ut årlig til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. Formålet med prisen er at den skal være en påskjønning til ildsjeler som har gjort en stor innsats for å sette seterdriften i fokus. Noen av kriteriene er at innsatsen kan være innenfor tradisjonell drift, foredling på setra, seterbasert næringsutvikling, forskning og publisering av vitenskapelig materiale eller formidling av stølskultur. Fagjuryen er satt sammen av en representant fra TINE, Norsk bygdekvinnelag og Norsks Seterkultur.

Det er mange seterbrukere som fortjener en slik pris, sier styreleder i Norsk Seterkultur, Siv Beate Eggen og oppfordrer alle til å fremme forslag til kandidat. Mange av hatt gleden av å oppleve prisverdige seterbrukere som bidrar med gode opplevelser, kunnskap og kvalitetsmat.  Dette er en viktig del av landbrukskulturen som vi nå vil gi litt ekstra oppmerksomhet.

Fra 2001-2006 utdelte Norges Vel seterprisen. De som har fått denne tidligere er

2001: Christian Saxlund

2002: Åshild Dale og Jostein Sande

2003: Odveig og Inge Eggen

2004: Midtre Gauldal kommune

2005: Pascal Baudonel

2006: Kari Nedremyr

2017: Hans Brimi

2018: Budeienettverket i Hallingdal

2019: Undredal stølsysteri

2020: Inner Gammelsetra Grøvudalen

I 2021 ble utdelingen dessverre avlyst pga av nedstenging

Har du forslag til kandidat send innspill til seter@seterkultur.no innen 1. mars

Vil vite mer om seterprisen og/eller fagsamlinga, sjekk ut seterkultur.no eller kontakt oss på ks@valdres,no eller tlf 99009584

Nå er hovedtrekk for fagsamlinga i Bø klart. På denne fagsamlinga vil vi ha hovedfokus på kulturarv og tradisjon knyttet til seterdrifta. Dette er fordi vi nå er midt inne i en prosess der vi skal søke om å få seterkulturen ført opp på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.

Arbeidet startet etter årsmøtevedtak i 2018, som ble fulgt opp med utredning, forankring, involvering, dokumentasjon og bevisstgjøring. Planen er ferdig utkast til en søknad i januar 2023. Bakgrunnen for arbeidet er at vi vil ta vare på seterkulturen. Det må vi gjøre på flere måter. I tillegg til å jobbe politisk og landbruksfaglig, vil vi synliggjøre betydningen av seterkulturen for felleskapet. En listeføring i UNESCO vil være en viktig annerkjennelse. Og om vi ikke blir listeført, gir arbeidet vi nå er midt oppe i ny innsikt og kunnskap som også kan bidra til å ta vare på seterdrifta for framtida.

Uansett vil en listeføring større grad forplikte forvaltning og politikere til å gjøre sitt til at seterkulturen står bedre rustet i framtida. En UNESCO-status være et insitament for bedre utvikling, bruk og forvaltning av seterområdene

Program Fagsamling

Lørdag 26. mars

DEL 1:             INTRODUKSJON

1000 Kulturinnslag

1015 Velkommen v/ Siv Beate Eggen, styreleder i Norsk seterkultur

1030 Seterdrift i den lange løp  v/ Ragnar Orten Lie, seksjon for kulturarv i Vestfold og              Telemark

1100  Pause

DEL 2:             UNESCO

11.15  Status UNESCO-arbeidet v/ Rådhuset Vingelen og arbeidsgruppa for UNESCO arbeidet

12.00 Klinkbåtradisjonen og veien til listeføring v/Tore Friis-Olsen, Forbundet kysten (via TEAMS)

12.30   Diskusjon, spørsmål og kommentarer

13.00 Lunsj

DEL 3:             NÆRING

14.00 Kva skjer med melkebonden? ved Telemark Bondelag v/Aslak Snarteland

14.30 Er seterdrift god butikk?  Sondre Aasan, Telemark Bonde- og Småbrukarlag

15.00               Pause

DEL 4:             TRADISJON – melkestell og foredling

15.30 Verdens beste brunost er i Tinn, v/ Barbro Stordalen

16.00 Tre generasjoner på stølen, ved Marianne Anundkås, Gavlesjåsstulen, Bø i Telemark

DEL 5:             FOLK OG DYR

17.00   Kyr og deres rolle i bevaringen av seterdrift v/ sosialantropologistudent Anders Brodin

17.30   Seterlandskapet før og nå v/Oskar Puschmann, NIBIO

18.00 Slutt

1930 Middag – utdeling av seterprisen

Priser:

Enkeltrom fullpensjon:        1800,- (medlemmer kr 1300)

Dobbeltrom:                          1600,- (medlemmer kr 1100)

Dagpakke, en dag:                   600,- 

Bare middag lørdag kveld:      450,-

ÅRSMØTE SØNDAG 27. MARS

09.00 START

13.00 LUNSJ

14.00 AVREISE

årsmøtesaker må være inne minst 3 uker før årsmøtet

Saksliste årsmøte og brosjyre finer du her

PÅMELDINGSFRIST 20. mars. Meld deg på her eller til ks@valdres.no

Det er også mulig å følge fagsamlinga på TEAMS Klikk her for å delta i møtet

cross