Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Fagsamling og årsmøte i Bø i Telemark 26. og 27. mars 2022

7. jan 2022

Nå er hovedtrekk for fagsamlinga i Bø klart. På denne fagsamlinga vil vi ha hovedfokus på kulturarv og tradisjon knyttet til seterdrifta. Dette er fordi vi nå er midt inne i en prosess der vi skal søke om å få seterkulturen ført opp på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.

Arbeidet startet etter årsmøtevedtak i 2018, som ble fulgt opp med utredning, forankring, involvering, dokumentasjon og bevisstgjøring. Planen er ferdig utkast til en søknad i januar 2023. Bakgrunnen for arbeidet er at vi vil ta vare på seterkulturen. Det må vi gjøre på flere måter. I tillegg til å jobbe politisk og landbruksfaglig, vil vi synliggjøre betydningen av seterkulturen for felleskapet. En listeføring i UNESCO vil være en viktig annerkjennelse. Og om vi ikke blir listeført, gir arbeidet vi nå er midt oppe i ny innsikt og kunnskap som også kan bidra til å ta vare på seterdrifta for framtida.

Uansett vil en listeføring større grad forplikte forvaltning og politikere til å gjøre sitt til at seterkulturen står bedre rustet i framtida. En UNESCO-status være et insitament for bedre utvikling, bruk og forvaltning av seterområdene

Program Fagsamling

Lørdag 26. mars

DEL 1:             INTRODUKSJON

1000 Kulturinnslag

1015 Velkommen v/ Siv Beate Eggen, styreleder i Norsk seterkultur

1030 Seterdrift i den lange løp  v/ Ragnar Orten Lie, seksjon for kulturarv i Vestfold og              Telemark

1100  Pause

DEL 2:             UNESCO

11.15  Status UNESCO-arbeidet v/ Rådhuset Vingelen og arbeidsgruppa for UNESCO arbeidet

12.00 Klinkbåtradisjonen og veien til listeføring v/Tore Friis-Olsen, Forbundet kysten (via TEAMS)

12.30   Diskusjon, spørsmål og kommentarer

13.00 Lunsj

DEL 3:             NÆRING

14.00 Kva skjer med melkebonden? ved Telemark Bondelag v/Aslak Snarteland

14.30 Er seterdrift god butikk?  Sondre Aasan, Telemark Bonde- og Småbrukarlag

15.00               Pause

DEL 4:             TRADISJON – melkestell og foredling

15.30 Verdens beste brunost er i Tinn, v/ Barbro Stordalen

16.00 Tre generasjoner på stølen, ved Marianne Anundkås, Gavlesjåsstulen, Bø i Telemark

DEL 5:             FOLK OG DYR

17.00   Kyr og deres rolle i bevaringen av seterdrift v/ sosialantropologistudent Anders Brodin

17.30   Seterlandskapet før og nå v/Oskar Puschmann, NIBIO

18.00 Slutt

1930 Middag – utdeling av seterprisen

Priser:

Enkeltrom fullpensjon:        1800,- (medlemmer kr 1300)

Dobbeltrom:                          1600,- (medlemmer kr 1100)

Dagpakke, en dag:                   600,- 

Bare middag lørdag kveld:      450,-

ÅRSMØTE SØNDAG 27. MARS

09.00 START

13.00 LUNSJ

14.00 AVREISE

årsmøtesaker må være inne minst 3 uker før årsmøtet

Saksliste årsmøte og brosjyre finer du her

PÅMELDINGSFRIST 20. mars. Meld deg på her eller til ks@valdres.no

Det er også mulig å følge fagsamlinga på TEAMS Klikk her for å delta i møtet

cross