Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Kandidater til seterprisen 2022

19. jan 2022
Frå prisutdelinga i 2020
Frå prisutdelinga i 2020

Seterbrukeren har en spesielt viktig oppgave i å ta vare på seterkulturen, tradisjoner, kulturlandskap og kunnskap. Derfor har Norsk Seterkultur gjeninnført seterprisen som ble etablert av Norges Vel i 2001. Prisen henger høyt, og det er mange svært kvalifiserte kandidater. Overrekkelsen 2022 skjer 26. mars i Bø i Telemark i forbindelse med den årlige fagsamlinga til Norsk Seterkultur.

Seterprisen skal deles ut årlig til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. Formålet med prisen er at den skal være en påskjønning til ildsjeler som har gjort en stor innsats for å sette seterdriften i fokus. Noen av kriteriene er at innsatsen kan være innenfor tradisjonell drift, foredling på setra, seterbasert næringsutvikling, forskning og publisering av vitenskapelig materiale eller formidling av stølskultur. Fagjuryen er satt sammen av en representant fra TINE, Norsk bygdekvinnelag og Norsks Seterkultur.

Det er mange seterbrukere som fortjener en slik pris, sier styreleder i Norsk Seterkultur, Siv Beate Eggen og oppfordrer alle til å fremme forslag til kandidat. Mange av hatt gleden av å oppleve prisverdige seterbrukere som bidrar med gode opplevelser, kunnskap og kvalitetsmat.  Dette er en viktig del av landbrukskulturen som vi nå vil gi litt ekstra oppmerksomhet.

Fra 2001-2006 utdelte Norges Vel seterprisen. De som har fått denne tidligere er

2001: Christian Saxlund

2002: Åshild Dale og Jostein Sande

2003: Odveig og Inge Eggen

2004: Midtre Gauldal kommune

2005: Pascal Baudonel

2006: Kari Nedremyr

2017: Hans Brimi

2018: Budeienettverket i Hallingdal

2019: Undredal stølsysteri

2020: Inner Gammelsetra Grøvudalen

I 2021 ble utdelingen dessverre avlyst pga av nedstenging

Har du forslag til kandidat send innspill til seter@seterkultur.no innen 1. mars

Vil vite mer om seterprisen og/eller fagsamlinga, sjekk ut seterkultur.no eller kontakt oss på ks@valdres,no eller tlf 99009584

cross