Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Kathrine Kinn nytt styremedlem i Norsk Seterkultur

28. mar 2022
Styre i Norsk seterkultur i 2022/23. Frå venstre Kari Sofie Aasmyhr Østen (TINE), Knut Ola Storbråten, Kathrine Kinn (ny), Siv Beate Eggen (leiar) og Inga Iversen Aasen

Kathrine Kinn frå Flattal i Telemark tek over plassen til Ove Søresand frå Lavik, Høyanger. Kathrine er bonde og seterbrukar og har markert seg i Alliansen for ny landbrukspolitikk med initiativet til å utarbeide Seterpolitisk melding. I tillegg til at ho er utdanna sosiolog har ho erfaring som organisatorisk nestleiar i Norsk Bonde og Småbruklarlag. Siv Beate Eggen tok attval som styreleiar for eit år.

Av varamedlemmane gekk Irene Aarbakk frå Telemark gekk ut, medan Ola Huso frå Hemsedal gekk inn 1. vara

cross