Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Prosjektet «Stølsdrift i framtidas landbruk» tilbyr praktikantordning på støler i Hallingdal og Sigdal i sommeren 2023. Målet er å øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk, samt å formidle arbeidskraft. Som praktikant får du jobbe på støl en uke med opplæring. Du deltar i den daglige drifta på stølen, d.v.s stell og melking av dyr, gjerding og tilsyn med dyr på beite, og for noen også kinning av smør og ysting av ost. Noen får tilbud om budeiejobb etterpå.

Både stølseiere og praktikanter er begeistret etter ei ukes praktikantperiode på støl sommeren 2022. Totalt deltok 10 praktikanter og 8 støler, og tilbakemeldingene er rett og slett fantastiske. Praktikantene fikk ei lærerik uke i fjellet, samtidig som de som driver stølen fikk hjelp i drifta.

Tilbakemeldingene fra praktikantene og stølene er udelt positive. I en spørreundersøkelse som ble gjennomført etter sesongen svarer alle praktikantene at de er fornøyd ned læringsutbyttet. Alle melder også at de fikk god innsikt i norsk stølskultur. De som driver stølen svarer i samme spørreundersøkelse at de synes praktikantene var veldig interessert i å lære om stølsdrift, og vil anbefale andre støler å ha praktikant.

Hol kommune er prosjektansvarlig og Buskerud Næringshage har prosjektledelsen.

Er dette interessant for deg, eller bare få mer informasjon om ordningen?

Ta kontakt med prosjektleder i Buskerud Næringshage, Nina Iversen, nina@nhage.com eller 99411270, eller meld deg på her

last opp brosjyren her

På grunn av utfordringer knytta til logistikk (og mjølketider) blir årsmøtet i Norsk seterkultur holdt 9. mars, i forkant av fagsamlinga på Stranda (som er 14.-15.mars) . Årsmøtet og valg blir gjennomført digitalt via Teams

Påmeldingskjema til årsmøte finner du her. Link til oppkobling på årsmøte samt forhåndsavstemming blir sendt ut etter påmelding

Sakspapirer blir sendt ut i forkant på alle påmeldte medlemmer
For spørsmål og innspill til årsmøtesaker: kontakt seter@seterkultur.no eller ring 99009584

Påmeldingsfrist 1. mars

Saksliste årsmøte

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4  Regnskap

Sak 5  Forslag til kontingent og kontingentklasser

Sak 6  Innspill til Jordbruksforhandlingene 2023

Sak 7  Innkomne saker

Sak 8 UNESCO med aktiviteter (Ungdomsprosjekt Sparebankstiftelsen)

Sak 9 Aktivitetsplan for 2022

Sak 10. Budsjett

Sak 11 Valg av styre, vara, revisorer og valgkomite samt styrehonorarer

Sak 12 Årsmøte 2024

cross