Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Årsmøtet i Norsk seterkultur blir flytta til 9. mars kl 19.30-21.30. Møtet blir gjennomført heldigitalt. Informasjon om årsmøtet og link og påmeldingslink finner du nedenfor

7. feb 2023

På grunn av utfordringer knytta til logistikk (og mjølketider) blir årsmøtet i Norsk seterkultur holdt 9. mars, i forkant av fagsamlinga på Stranda (som er 14.-15.mars) . Årsmøtet og valg blir gjennomført digitalt via Teams

Påmeldingskjema til årsmøte finner du her. Link til oppkobling på årsmøte samt forhåndsavstemming blir sendt ut etter påmelding

Sakspapirer blir sendt ut i forkant på alle påmeldte medlemmer
For spørsmål og innspill til årsmøtesaker: kontakt seter@seterkultur.no eller ring 99009584

Påmeldingsfrist 1. mars

Saksliste årsmøte

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4  Regnskap

Sak 5  Forslag til kontingent og kontingentklasser

Sak 6  Innspill til Jordbruksforhandlingene 2023

Sak 7  Innkomne saker

Sak 8 UNESCO med aktiviteter (Ungdomsprosjekt Sparebankstiftelsen)

Sak 9 Aktivitetsplan for 2022

Sak 10. Budsjett

Sak 11 Valg av styre, vara, revisorer og valgkomite samt styrehonorarer

Sak 12 Årsmøte 2024

cross