Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Vil du være praktikant på støl i sommer?

7. feb 2023

Prosjektet «Stølsdrift i framtidas landbruk» tilbyr praktikantordning på støler i Hallingdal og Sigdal i sommeren 2023. Målet er å øke kunnskap og forståelse for stølsdrift og fjellandbruk, samt å formidle arbeidskraft. Som praktikant får du jobbe på støl en uke med opplæring. Du deltar i den daglige drifta på stølen, d.v.s stell og melking av dyr, gjerding og tilsyn med dyr på beite, og for noen også kinning av smør og ysting av ost. Noen får tilbud om budeiejobb etterpå.

Både stølseiere og praktikanter er begeistret etter ei ukes praktikantperiode på støl sommeren 2022. Totalt deltok 10 praktikanter og 8 støler, og tilbakemeldingene er rett og slett fantastiske. Praktikantene fikk ei lærerik uke i fjellet, samtidig som de som driver stølen fikk hjelp i drifta.

Tilbakemeldingene fra praktikantene og stølene er udelt positive. I en spørreundersøkelse som ble gjennomført etter sesongen svarer alle praktikantene at de er fornøyd ned læringsutbyttet. Alle melder også at de fikk god innsikt i norsk stølskultur. De som driver stølen svarer i samme spørreundersøkelse at de synes praktikantene var veldig interessert i å lære om stølsdrift, og vil anbefale andre støler å ha praktikant.

Hol kommune er prosjektansvarlig og Buskerud Næringshage har prosjektledelsen.

Er dette interessant for deg, eller bare få mer informasjon om ordningen?

Ta kontakt med prosjektleder i Buskerud Næringshage, Nina Iversen, nina@nhage.com eller 99411270, eller meld deg på her

last opp brosjyren her

cross