Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Sakspapirer til årsmøtet i Norsk seterkultur 9. mars kl 19.30 - 21.30 er nå tilgjengelige

8. mar 2023

Årsmøtet 9. mars kl 19.30 - 21.30 er heldigitalt på teams. De påmeldte har mulighet for å forhåndsstemme i dag og i morgen. Valgkomiteens innstilling og resten av årsmøtesaker finner du her. Se også årsmeldinga for 2022

Foto Ove Søresand

Sakliste årsmøte

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4  Regnskap

Sak 5  Forslag til kontingent og kontingentklasser  (ingen forslag til endringer)

Sak 6  Innspill til Jordbruksforhandlingene 2023

Sak 7  Innkomne saker (ingen saker har kommet inn)

Sak 8 UNESCO med aktiviteter (Ungdomsprosjekt Sparebankstiftelsen)

Sak 9 Hvordan kan vi mer klimavennlige?

Sak 10. Aktivitetsplan for 2022

Sak 11 Budsjett

Sak 12 Valg av styre, vara, revisorer og valgkomite

Sak 13. Årsmøte 2024

Sakspapirer er også sendt ut i forkant på alle påmeldte medlemmer
For spørsmål og innspill til årsmøtesaker: kontakt seter@seterkultur.no eller ring 99009584

Påmeldingskjema til årsmøte finner du her. Link til oppkobling på årsmøte samt forhåndsavstemming blir sendt ut etter påmelding

cross