Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad på Ustuvollen i Dalsbygda fikk seterprisen 2023

10. mar 2023

Seterprisen ble delt ut på det digitale årsmøtet 9. mars. "Det var ikke vanskelig å finne gode argumenter for at Hanne og Erling fortjener prisen", sier juryleder Siv Beate Eggen.

Erling og Hanne Tingstad på setervollen. Foto: Ragnhild Bjelland-Hanley, Norges Vel

Det er mange svært gode kandidater, og mange fortjener en slik pris. I år kom forslaget fra sambygdinger, og argumentene var gode. Hanne og Erling driver setra tradisjonelt med 25-30 mjølkekyr, men tar godt vare på både kulturlandskap og husdyr med både beiting, slått og hesjing. I tillegg tenner de "kurøke" for å holde innsekter unna husdyra. Dette var mer utbredt før, men dyra setter stor pris på det. Og som det står i begrunnelsen:

"De har fornyet og videreutviklet seteranlegget de senere årene samtidig som de har tatt vare på den gamle seterstua som fremdeles står på setertunet med intakt eksteriør og interiør som er typisk for det området setra ligger i."

I setersesongen arrangerer de også åpne dager og setertreff med stølskost og trekkspill på stølsvollen. Men, sist men ikke minst, de har vært pionerer på teste ut alternativ energi på setra. Siden 2020 har de vært pilot for solceller på seter. Dette er kunnskap som kan komme mange seterbrukere til nytte. Les mer om pilotprosjektet her.

Prisen er en plakett, en keramikkbolle og kr. 5000,-. Siden dette var et digitalt møte var det ikke mulig å overrekke prisen, men Norsk seterkultur planlegger en studietur til Ustuvollen i slutten av juni. Studieturen vil bli annonsert i juni-nummeret av Seterbrukeren og på nettsider/facebook.

cross