Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Norsk seterkultur på fagsamling på Stranda i Møre & Romsdal

22. mar 2023

I år ble avvikling av årsmøte med tilhørende fagsamling annerledes enn planlagt. Da vi ikke fikk støtte til ordinær fagsamling, valgte vi å samarbeide med Matnavet  i Midt-Norge, Kompetansenettverket i Midt-Norge, om en fagsamling på Stranda i Møre og Romsdal 13. og 14. mars. Det var et godt valg.

Kari Kolle fra Statsforvalteren i Trøndelag viser fram smaksprøver av ost, eplejuice og smør.

Både seterbrukere og andre matprodusenter møtte i full sal til foredrag, smaksshow og ved Kamran Shalchian-Tabrizi, biolog og forsker v/ Universitetet i Oslo var spesielt interessant fordi han viste tydelig kopling til mikrolivet i jorda og maten vi produserer. Han og flere andre forskere har sett på sammenhengen mellom mikrolivet i jorda i en årrekke. Livet i jorda påvirker både erosjon, plantehelse og smak og næringsinnholdet i maten. Spennende er det også at flere mikroorganismer fra jorda også finnes i sluttproduktet som i den merke beskyttede Comte-osten fra Jura i Frankrike. Det forutsetter at melken er upasteurisert.

Det var også et smaksshow med både ost, eplesaft og smør. På smøret var det ekstra tydelig forskjell på sommer og vinter og dyra går på beite.

Til slutt var det fire ulike kurs, og representantene fra Norsk seterkultur deltok på kurs i gammelost og kinning. Vi håper at vi etter hvert kan få tilbake det rike mangfoldet av gammelost i Norge.

cross