Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Siv Beate Eggen klar for eit nytt år som styreleiar

5. mar 2024

Siv Beate Eggen vart vald for enno eit år som styreleiar i Norsk seterkultur. Ho har vore i styret sidan 2009 og styreleiar sidan 2019. Soleis har ho vore med på heile prosessen so langt med å nominere seterkulturen til UNESCO si liste for immateriell kulturarv

Kathrine Kinn gjekk ut av styret etter 2 år, og i hennar stad kom Marianne Lunåsmo frå Tynset inn i styret. Ho gjekk dered ut som 3. vara, og inn i hennar stad som 3. vara gjekk Juliana Bonin frå Valdres

Her finn du alle tillitsvalde

cross