Månadsarkiv: juni 2014

Norsk seterkultur markerer FN-året for familielandbruk

 Seterdrifta er avhengig av dei små og mellomstore mjølkproduksjonsbruka, det vil seie allsidig drevne familiebruk med mjølkproduksjon på ku og geit. Norsk landbruk har vore – og er familielandbruk, slik FN definerer det.   Kvifor er familielandbruk så viktig?, spør … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Norsk seterkultur markerer FN-året for familielandbruk

Krogsgården

Markering av FN-året for familielandbruket Sjå program (pdf-fil)  

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Krogsgården

Folk til seters

Norsk Seterkultur samarbeider med HANENom en felles, nasjonal  nettide for stølsbedriftene. Tiltaket har nå fått støtte fra Innovasjon Norge for å undersøke om tiltaket er relevant for bedriftene. Andre samarbeidsparter er Fylkesmannens landbruksavdelinger i de to største seterfylkene Oppland og Hedmark,  Seterlandet … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Folk til seters