Månadsarkiv: mai 2018

Grønt Spatak trenger setre!

Grønt Spatak er prosjekt som lar unge mellom 16 – 30 år få arbeide på en seter eller gård i ti dager i løpet av sommeren. Deltakerne jobber mot kost og losji, og får reise dekt av Grønt Spatak. 

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Grønt Spatak trenger setre!

Jordbruksavtalen: auka setertilskudd

Partene er enige om å styrke satsinga på seterdrift over Regionale miljøprogram (RMP). Det skal være et tilskudd på minimum 50 000 kr pr seter. Ordninga skal gjelde for produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Invitasjon til kurset «Lokal foredling av mjølk, del 2»

Kurset blir 5.-10. november 2018 på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Lærarar er Pascale Baudonnel, Maria Ballhaus og Ragnhild Nordbø som alle har solid kompetanse og lang erfaring med ysting og undervising. Tema på kurset vert mellom anna pultost, gamalost, rømme, smør, … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Invitasjon til kurset «Lokal foredling av mjølk, del 2»

Auka tilskot til stølsdrift?

I kravet til årets jordbruksoppgjer går faglaga inn for at det skal etablerast eit nytt nasjonalt setertilskot. Dette skal erstatte tilskotet som i dag blir ytt regionalt, og det er framlegg om eit tilskot på 60.000 kroner til kvar aktiv … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Auka tilskot til stølsdrift?