Månadsarkiv: mars 2022

Ingebjørg Håvardsrud og Håvardsrud Seterliv fekk Seterprisen 2022

Forslag til kandidater til seterprisen er ope, og i år kom de sju aktuelle kandidatar som alle var verdige ein seterpris. Utfordringa er ikkje å finne gode kandidatar, men å velje den beste.  Valet fall likevel naturleg på Ingebjørg Håvardsrud … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Kathrine Kinn nytt styremedlem i Norsk Seterkultur

Kathrine Kinn frå Flattal i Telemark tek over plassen til Ove Søresand frå Lavik, Høyanger. Kathrine er bonde og seterbrukar og har markert seg i Alliansen for ny landbrukspolitikk med initiativet til å utarbeide Seterpolitisk melding. I tillegg til at … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Årsmøtesaker 2022

Her kan du finne saksliste, sakspapirer, årsmelding og saker årsmøtet samla Dersom du vil følgje årsmøtet den 27. mars kan du følgje møtet via TEAMS. Klikk her for å delta i møtet den 27. mars kl 0900 NB! Stemmer via … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Arbeidet for meir setring er ikkje nostalgisk vrangførestilling, men ei framtidsretta realitetsorientering

I desse dagane er Norsk Seterkultur og andre interesseorganisasjonar invitert inn til faglaga for å høyre ulike innspel til jordbruksforhandlingane. Meldinga frå Norsk Seterkultur er klar: Buskapen skal til fjells og nytte ressursane i utmark. På den vesle innmarka vi … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel