Månadsarkiv: oktober 2022

Ny rapport slår fast at fjellområda er sentrale for å nå bærekraftsmåla

Debattar kring tema berekraft og det grøne skiftet tek ofte utgangspunkt i urbane strøk, store omveltingar og spissa argument, men rommer sjeldan den rolla fleire aktørar i fjellområda allereie har eller kan ta framover. Forskningsinstituttet NIBIO har i ein fersk … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel