Jordbruksavtalen: 5 millionar til setertilskot

Om årets jordbruksavtale er eit «gjennombrot» skal vera usagt, men avtalen inneheld i allefall fleire positive element for seterdrifta. Viktigast er 5 millionar meir til setertilskot. Eit signal både om at seterdrifta blir oppfatta som viktig – og at driftsforma fortener betre økonomiske ramer. Setertilskotet er del av dei regionale miljøprogramma (RMP).

Dette innlegget vart lagt inn i Nyheiter. Bokmerk fastlenkja.