Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Siv Beate Eggen vart vald for enno eit år som styreleiar i Norsk seterkultur. Ho har vore i styret sidan 2009 og styreleiar sidan 2019. Soleis har ho vore med på heile prosessen so langt med å nominere seterkulturen til UNESCO si liste for immateriell kulturarv

Kathrine Kinn gjekk ut av styret etter 2 år, og i hennar stad kom Marianne Lunåsmo frå Tynset inn i styret. Ho gjekk dered ut som 3. vara, og inn i hennar stad som 3. vara gjekk Juliana Bonin frå Valdres

Her finn du alle tillitsvalde

Norsk seterkultur deler hvert år ut et seterpris til seterbrukere som har gjort en ekstra innsats for seterdrifta. Prisen henger høyt, og det er mange svært kvalifiserte kandidater. Overrekkelsen skjer på Elverum i forbindelse med seterseminar 01.-02. mars 2024

Seterprisen skal deles ut årlig til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. Formålet med prisen er at den skal være en påskjønning til ildsjeler som har gjort en stor innsats for å sette seterdriften i fokus. Noen av kriteriene er at innsatsen kan være innenfor tradisjonell drift, foredling på setra, seterbasert næringsutvikling, forskning og publisering av vitenskapelig materiale eller formidling av stølskultur.

Det er mange seterbrukere som fortjener en slik pris, sier styreleder i Norsk Seterkultur, Siv Beate Eggen og oppfordrer alle til å fremme forslag til kandidat. Seterdrifta er en viktig del av landbrukskulturen som mange har glede av på ulikt vis. Derfor vil vi gi seterbrukeren litt ekstra oppmerksomhet.

Kriterier:

"Seterprisen skal delast ut årleg til ein eller fleire personar som har gjort ein ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. Innsatsen kan vera innan:

Meld inn aktuelle kanditater innen 15. februar til seter@seterkultur.no

cross