Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Norsk - svensk seminar og årsmøte
Formidling på Maihaugen
01.mars 2024
12.00
Elgstua hotell, Elverum. Trondheimsvegen 9, 2406 Elverum
0047 99009584seter@seterkultur.no
Se hele kalenderen
Aktivitet

Norsk - svensk seminar og årsmøte

I år har Norsk seterkultur og Svensk fäbodkultur en felles seminarhelg i forkant av årsmøtet. Vi vil fokusere på verdiskaping, vertskap, eigentid, rekruttering og setra som pedagogisk arena.

Påmelding via denne linken innen 1 februar her

PROGRAMSKISSE

Fredag 1. mars. SETERBEDRIFTEN

Kl. 11.00 Ankomst og rundstykker

Kl. 12.00 Bedriftsutvikling på setra– muligheter og begrensninger

Kl. 13.30 Besøks-seter – vertskap og egentid

Kl. 15.00 Workshop: Hvordan få seterdrifta til å vare over generasjoner. Stikkord: sosial bærekraft

Kl. 17.00 Framlegg i plenum

Kl 19.00  Middag

Klikk her for å bli med i møtet på Teams dag 1 (åpent for alle)

Lørdag 2. mars. BARN UNGE/REKRUTTERING

Kl. 09.00  Nytt fra organisasjonene Norsk seterkultur og Svensk fäbodkultur

Jordbruksforhandlingene, Setersmør, UNECO m.m.

0930 Barn og Unge som målgruppe

-Undervisningsopplegg utarbeida av Norsk seterkultur sammen med Valdresmusea og Anno museum v/ Knut Ola Storbråten

-Nettsider for barn

-Eksempler fra Sverige

1040 Beinstrekk

11.00 Setra som pedagogisk arena -  v/ Odd Jarle Stener Olsen, bonde og lærer med garden/setra som læringsarena.

13.15 Lunsj

14.15 Til seters på leirskole v/ Jon Terje Rying, Brennabu leirskole

15.00 Der ungdom tar ansvar for seterdrifta v/ Inger Marie Berg fra Innergammelsetra i Grøvudalen  / v  Inger Marie Berg

15.45 Pausemat

16.15 Viktige motivasjonsfaktorer for seterdrift og utmarksbeiting v / Bjørn Egil Flø, NIBIO

17.30 Seterdrift fra skrætsj  v/ Ida Østvold, geitebonde og småbarnsmor, Vang i Valdres

1800 Avslutning

Klikk her for å bli med i møtet på TEAMS dag 2 (åpent for alle)

1930 Middag – utdeling av seterprisen

Søndag 3. mars ORGANISASJON

Kl. 08.30 Felles styremøte Norge og Sverige

Kl. 10.00 Årsmøte i Norsk seterkultur

Klikk her for å bli med i møtet (kun for påmeldte medlemmer)

Last ned fullstendig program om praktiske opplysninger her

cross