Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Prosjekt

Norsk og svensk seterkultur (Norwegian and Swedish summer farm culture)

Webside for deling av nøkkelkunnskap om norsk seterkultur og svensk fäbodkultur. Siden med innhold er støttet av Erasmus+ (Småskalapartnerskap i voksnes læring).

Alle prosjekter

Information in English

The summer farm culture is unique intangible cultural heritage that is in the process of disappearing. The Nordic summer farming is still practised in Norway's and Sweden's mountain and forest areas, but the number of summer farms in operation has fallen dramatically in recent times. The associations "Norsk Seterkultur" and "Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk" work together to recognize the summer farm culture and to get it inscribed on UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

What is summer farming?

It has for a long time been necessary for farmers in mountainous, boreal forest, and coastal areas of Scandinavia to take their livestock from the homestead farm in late spring-early summer and move to one or several summer farms in the outlying lands, in order to utilize the fodder resources there during the summer season. The Norwegian Gulathing laws from the 11th century mention summer farming, but the practice is probably much older. The distance between the homestead and the summer farm induced a need to build houses for staff, cowsheds, kitchen houses, storage facilities, and barns.

The milk from the cows or goats is either transported to the dairy (Norway only) or further processed at the site into products such as butter, cheese, whey butter, sour milk, and sour cream. The dairy produce, as well as the hay, used to be transported to the homestead in the winter, but the produce is today often sold directly or in stores. In Sweden the surplus of animals in the autumn results in meat products of importance for the continuation of summer farming. This production environment has contributed to a rich cultural landscape and a vivid cultural heritage, rich in knowledge concerning animal husbandry, grazing, dairy production, how to manage the land and care for the buildings and fences, and so on, as well as full of cultural practices, like vocal herding calls and songs, as well as cow-, buck- and wooden horn tunes, folklore, sagas, and storytelling. Many of these practices are now flowering in other arenas than summer farm.

There are various types of summer farms ranging from “traditional” to modern. Some are run as part of a farming business with less focus on tradition, while others are focusing on tourism and dissemination of historical knowledge and practices. Despite a common heritage the development during the last century has been different in the two countries. Today, agricultural regulations have forced many summer farms in Sweden to focus on meat production on outlying land or tourism, while in Norway milk production is still vital for continued farming. There are also museum farms with strong focus on cultural interpretation and the historical context which contributes to an increased public interest in various aspects of the heritage.

Read more:

Summer farming at fäbod and seter – knowledge, traditions and practices related to the grazing of outlying lands and artisan food production (Nomination for UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 2024)

Summer dairy farming at seter and støl, Norway

Fäbod culture, Sweden

The values of summer farming_Norway

Overview of organizations and individuals supporting the UNESCO nomination

Bilde knyttet til Hva er fäbodkultur/seterkultur?

Hva er fäbodkultur/seterkultur?

Det nordiske fäbod- eller seterbruket har lange tradisjoner og er en viktig del av vår felles kulturarv. Setring utøves fortsatt i norske og svenske skogsbygder og fjelltrakter, men
er i ferd med å dø ut. For 100 år siden var det over 100 000 setre i drift i Norge og Sverige, men antallet har gått kraftig ned. I dag er det under 900 i Norge, og kun 250 i Sverige hvorav kun et femtitalls driver mjølkeproduksjon, og flere av dagens seterbrukere vurderer å slutte i løpet av få år. Tidligere var det helt nødvendig å utnytte utmarksbeitene til dyrefôr, og vinterforrådet av ost og smør ble produsert på setra. Setra var ikke bare beitedyra sitt rike, men kvinnene – og barna sitt. Barn og ungdommer var med i arbeidet og kunnskapen ble overført fra generasjon til generasjon. Kunnskapen praktiseres i dag og føres videre gjennom kreative uttrykksmåter, som håndverk, ritualer og muntlige fortellinger. Dette kan bare ivaretas gjennom aktiv seterdrift.

Les mer:

Seterkultur - om historien

Hva er fäbodbruk och fäbodkultur - reflektioner

Om Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk

Link til Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk sine websider

Link til Norsk Seterkultur sine hjemmesider

 

Bilde knyttet til Seterkurs

Seterkurs

Stølskurs

Olestølen i Valdres har i samarbeid med Norsk Seterkultur utarbeidet kursdokument og gjennomført stølskurs i melking, ysting og biologisk mangfold.

Tema for kurset:
• melking og stell av dyra, renholdsrutiner
• ysting av kvit (geit)ost i vedfyrt jerngryte
• Salting av kvitost - litt om lagring
• koking av brunost
• litt teori om melkas biologi og ysting av rå (upasteurisert) melk, mikroorganismer i ost og økologisk hygiene
• botanisk vandring - kulturlandskap, beiting og biologisk mangfold

Les eller last ned kursdokument for stølskurset her.

Se bilder og program fra stølskurset 2022.

Lokkeseminar

Lokkeseminar 2023 ble gjennomført i samarbeid med Jørn Hilme-stemnet i juli 2023. Det er laga ein film fra seminaret som kan lastes ned her.

Bakgrunnen for seminaret var eit ynskje om å spreie kunnskapen om lokken som fenomen, som immateriell kulturarv og som del av ein kvardag. Lokken står i nært samband med seterkulturen. Det er her han høyrer heime. Slik er også lokken ein viktig del av den immaterielle kulturarven vår.

Å lokke er ikkje lenger like sjølvsagt. Stadig fleire gardbrukarar vel bort seterdrifta. Det er eit tap med mange konsekvensar, ikkje minst for nettopp kulturarven. Med det høge tempoet i nedlegginga av seterkulturen er ein fleire hundre år gamal praksis og kulturtradisjon i ferd med å forsvinne.

Nasjonalt seminar for tradisjonell lokking har som mål å vere ein møteplass for mange: for dei som arbeider i landbruket, dei med tilknyting til seterkulturen, men òg for alle dei med interesse for kulturarven: musikarar og byråkratar, museumstilsette og andre.

Last ned og les rapporten for lokkeseminaret 2023

cross