Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Prosjekt

Tilseters.no

"Til seters" skal bli en egen hjemmeside for alle som ønsker å lære mer om seterlivet. Her kan du blant annet lære om hvordan det er å være budeie, om dyra, om ysting og se kart over setre i drift, og hvilke setre som tar i mot besøk. Siden er under utarbeidelse, kommer våren 2024!

Alle prosjekter
Barn vasker juret før melking
Vask av jur før melking. Foto Hege Hovd
cross