Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Interregprosjektet "Utmarksbeite - biologisk kulturarv" avsluttar med feltreise i norske og svenske seterområde 8. - 10. juli (evt. 7.-10.).

Sjå programmet og adresser for påmelding.

tyrol

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag arrangerer studietur til Tyrol for seterbrukere og andre med interesse for setring og næringsutvikling knyttet til seterdrifta. Turen går i tida 22. – 29.september. (mer…)

cross