Herdalsetra
Fra Herdalsetra

okoskulenVi satsar på å mobilisere grasrota over heile landet laurdag 29. november.
Denne dagen kan alle som støtter opp om skulen trå til for å redde Norges einaste heiløkologiske landbruksskule frå nedlegging. Meir info

 P1000396I dagene 22-24 oktober 2014 var Norsk seterkultur på samling for alle fjellregionene i Europa. Hovedtema var hvordan fjellområdene best kan utnytte konkurransefordelene med bærekraftig matproduksjon fra fjellområdene. Markedet for fjellmat er stigende, folk i hele Europa vil ha mat fra sporbar, bærekraftig og dyreetisk matproduksjon. Integrert, troverdig landbruk og gode merkeordninger var gjennomgående tema i de tre dagene. Norsk seterkultur var spesielt invitert til å holde innlegg om sitt arbeide med merking av seterprodukter. (mer…)

Næringsveier basert på bevaringsverdige storferaser er tema for seminaret som arrangeres ved Gardermoen 18. november. Målsetningen med seminaret er å finne og belyse veier som kan lede til økt rekruttering av produsenter som holder de bevaringsverdige storferasene.
Seminaret arrangeres tirsdag 18. november fra 11.30 og avsluttes med en middag kl.20, på Best Western Oslo Airport Hotell. Seminaravgiften er kr 300,- som dekker lunsj, seminar og middag. Det er begrenset med plasser så det anbefales å melde seg på tidlig. Påmeldingsfrist er 10. november. For program og påmelding sjå nettstaden til: Skog og Landskap. Norsk genressurssenter.

cross