Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Oversikta over tilskot til aktiv setring, slik det var utforma i 2014 (gjeldende også for 2015), viser stor variasjon fra fylke til fylke. Tilskotet er del av de regionale miljøprogramma (RMP), og det er altså ulike prioriterer fra fylke til fylke. Tilskotet til setring har bidratt til at setre har kommet i aktiv drift igjen i fleire fylker, og å holde tilkotet oppe og gjerne øke det, er ei "kampsak" for Norsk seterkultur - og heldigvis også for mange støttespillere. Uten seterdrifta vil norsk natur og kultur bli mye fattigere! (mer…)

Eli Storbekken har ein konsert som heiter Rosekolla. Det er vokal musikk frå sæterlivet. Ho har vori i folkemusikkarkivet og samla gamle opptak, desse er gjedd ut på plata Rosekolla, med 59 spor.

(mer…)

cross