Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Hva er bærekraftig matproduksjon i beiteland?

NBS deltar i et nordisk klimaprosjek, finanisert av Nordisk Råd, med tittel:

Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants

Gjennom prosjektet har man I økende grad satt fokus på å se det nordiske landbruket i lys av ulike globale utfordringer. (mer…)

cross