Herdalsetra
Fra Herdalsetra

På møte på Vaset i Vestre Slidre  21 september møtte  ca 60 stølseiere for å høre Fylkesmannens orientering om forslaget om å ta med Stølsvidda i Vestre Slidre og Nord-Aurdal blant de nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Dette er det tredje stølslandskapet i Norge som kan få status som nasjonalt verdifullt. De to andre stølsområdene som har denne statusen er Dalsbygda i Hedmark og Budalen i Sør-Trøndelag. Ordningen er koblet mot øremerkede tiltaksmidler.

Foto: valdres.no

(mer…)

cross