Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Dølaku på Korpbergsetra. Foto: Kåre Thorstad Dehlie

Programmet for fagsamlingen 15. og 16. februar «Seterkultur for alle!»  er på plass. I årets program er det seterkulturen i seg selv som er i fokus. Vi er svært fornøyd med at vi har fått med oss Årets unge bonde og seterbruker, Øystein Aasen fra Vingelen, til å dele erfaringer og tanker seterdrifta. Vi får også høre redaktør i Dag og Tid, Svein Gjerdaker fortelle om livet som seterbruker på Dag og Tid stølen på Voss.

(mer…)

Då er Seterbrukaren nr 3, 2019 trykt og på veg til posten.

cross