Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Siv Beate Eggen attvald som leiar i Norsk Seterkultur

21. feb 2020
Siv Beate Eggen tok attval som leiar i Norsk seterkultur

På årsmøtet i Norsk Seterkultur 16. februar vart Siv Beate Eggen frå Snåsa attvald som leiar i Norsk Seterkultur. Ho vart vald som leiar i 2019 etter Hans Bondal. Siv

Styremedlem Nils Sigurd Drabløs tok ikkje attval, og ny i styret er Ove Sørestrand frå Lavik. Han har lang erfaring frå Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA.

Av vara gjekk Bjørn Karsten Ulberg og Bjørg Engene ut av styret, og inn i deira stad gjekk Kjetil Larsgård (Hol) og Inga Iversen Aasen (Vingelen).
Heile styret med kontaktinformasjon kan finne her  

cross