Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Produserer du smør på setra? Sjekk ut om du kan bruke beskytta betegnelse i sommer!

17. jun 2020

Som kjent fikk Norsk Seterkultur beskytta betegnelse for setersmør høsten 2019. Det betyr at du som smørprodusent og medlem av Norsk Seterkultur kan benytte merket i sommer.

Forskriftene for setersmør stiller krav til at dyra skal beite fritt i utmark på dagtid, og at 70% av tørrstoffopptaket skal være fra stølsbeiter. Det vil si at det er begrensinger på mengde annen foring i form av kraftfor, silo og høy . TINE har utarbeida en tabell for oss som viser terskelverdier for kraftfor i forhold til produksjon og beiteforhold. Se forskrift, produsentvilkår og tabeller her

Dersom du mener du faller innenfor forskriftene kan du bestille klistermerker fra oss nå. Du kan også få en plakett til å henge opp i butikk/produksjonslokaler samt en brosjyre du skal sende med forbruker. Forskrift, produsentvilkår og bestillingsskjema finner du på sidene her.

Pris administrasjonsgebyr og porto: kr 200,- Betegnelsen gjelder for 2020.

For spørsmål: Ta kontakt på seter@seterkultur.no eller ring 99009584

cross