Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Både norsk og svensk Kulturdepartement stiller seg bak  søknad om listeføring av seterkulturen i UNESCO

2. jan 2023

Norsk seterkultur og Svensk Fäbodkultur fikk i rett før jul klarsignal fra Kulturdepartementene i begge land for å søke om listeføring av seter/fäbodkulturen på UNSECO sin liste for immateriell kulturarv. Prosessen i Sverige er litt ulik Norge, der skal det første søkes ISOF om å søke. Dette var klart allerede i 2021.

Frå Aksjon Setra mi/Ruseslåtten gardsysteri

Søknadskjema for UNESCO nominasjon ble i høst fylt ut sammen med Norge som et første utkast.  Den Svenske ekspertkomiteen har så gitt tilbakemeldinger på denne, og bearbeidet søknad er sendt Norsk Kulturråd og fått klarsignal fra det norske Kulturdepartementet. Det betyr at begge land stiller seg bak søknaden. Siden vi er to land er dette en multinasjonal søknad, og endelig søknad blir sendt fra Sverige i mars. Søknaden er ferdig behandlet desember 2024.

Spørreundersøkelser

Vi har gjennomført to spørreundersøkelser i 2021/22 og invitert til aksjonen «Setra mi» på Instagram med foto og film av dagliglivet på setra. Dette gir mye av grunnlaget for innholdet i søknaden. Til søknaden skal det ligge en 10 min lang film som underbygger innholdet. Filmingen på ble gjennomført av Skjerpa Film i sommer. Både innsendte filmer og «til overs» materiale fra Skjerpa film skal systematiseres og deles på våre nye hjemmesider.

I 2021 fikk vi støtte fra ERASMUS+ og jobber vi sammen med blant annet fagsamling og studieturer hos hverandre (sommer 2022). Videre har vi undersøkt muligheten for å søke sammen med andre europeiske land. Vi har ved hjelp av EFNCP lokalisert flere aktuelle områder, men ingen gav respons i denne runden.

Støttebrev

Med søknaden skal det ligge støttebrev fra samarbeidspartnere, organisasjoner og institusjoner som på en eller annen måte bidrar til seterkulturen. Vi har derfor sendt forespørsel om støttebrev til lag, foreninger, utdannings- og forskningsinstitusjoner og faglag med fler om støttebrev. Disse kan skrives på norsk, men skal oversettes til engelsk før de legges ved søknaden.

Les mer om prosessen her

Brosjyre om UNESCO-arbeidet

cross