Skribentarkiv: Katharina

Ny rapport slår fast at fjellområda er sentrale for å nå bærekraftsmåla

Debattar kring tema berekraft og det grøne skiftet tek ofte utgangspunkt i urbane strøk, store omveltingar og spissa argument, men rommer sjeldan den rolla fleire aktørar i fjellområda allereie har eller kan ta framover. Forskningsinstituttet NIBIO har i ein fersk … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Vi ønsker filmer av seterkultur!

I forbindelse med UNESCO-arbeidet vårt ønsker vi å dokumentere seterkulturen gjennom film, og da trenger vi hjelp av DEG til å filme! Filmen må vise folk i aktivitet på setra/stølen, f. eks lokking, gjeting, melking, separering, kinning, ysting, laging av … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Leirskolene får støtte til seteropplegg

Norsk Seterkultur vil at flest mulig barn får oppleve seterkulturen. Leirskolene har tusenvis av barn på besøk hvert år. Vi har derfor inngått et samarbeid slik at flere leirskoler kan tilby seteropplevelser Norsk Seterkultur fikk kr 2,355 millioner fra Sparebankstiftelsen … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Hva er seterkultur? Etterlysing av bilder!  

Av og til kan det være vanskelig å sette ord på hva man tenker om eller føler, for eksempel i forhold til det å beskrive hva seterkultur er eller betyr for deg personlig. Da kan det være enklere å forsøke … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Ingebjørg Håvardsrud og Håvardsrud Seterliv fekk Seterprisen 2022

Forslag til kandidater til seterprisen er ope, og i år kom de sju aktuelle kandidatar som alle var verdige ein seterpris. Utfordringa er ikkje å finne gode kandidatar, men å velje den beste.  Valet fall likevel naturleg på Ingebjørg Håvardsrud … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel