Skribentarkiv: Katharina

Årsmøtet i Norsk seterkultur blir flytta til 9. mars kl 19.30-21.30. Møtet blir gjennomført heldigitalt. Informasjon om årsmøtet og link og påmeldingslink finner du nedenfor

På grunn av utfordringer knytta til logistikk (og mjølketider) blir årsmøtet i Norsk seterkultur holdt 9. mars, i forkant av fagsamlinga på Stranda (som er 14.-15.mars) . Årsmøtet og valg blir gjennomført digitalt via Teams Påmeldingskjema til årsmøte finner du … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Kandidater til seterprisen 2023

Seterbrukeren har en spesielt viktig oppgave i å ta vare på seterkulturen, tradisjoner, kulturlandskap og kunnskap. Derfor deler Norsk seterkultur ut en årlig pris til seterbrukere som har gjort en ekstra innsats. Prisen henger høyt, og det er mange svært … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | 4 innspel

Fagsamling 14.-15. mars 2023

I år blir det digitalt årsmøte i forkant og uavhengig av fagsamling på Stranda i Møre og Romsdal. Selve årsmøtet blir 9. mars kl 19-21.30. Fagsamlinga er i samarbeid med Kompetansenettverket i Midt-Norge, og mye av fokuset blir på produksjonskjeden … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Både norsk og svensk Kulturdepartement stiller seg bak  søknad om listeføring av seterkulturen i UNESCO

Norsk seterkultur og Svensk Fäbodkultur fikk i rett før jul klarsignal fra Kulturdepartementene i begge land for å søke om listeføring av seter/fäbodkulturen på UNSECO sin liste for immateriell kulturarv. Prosessen i Sverige er litt ulik Norge, der skal det … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Fire leirskular har fått tilskott til seteropplegg

I november 2021 fekk Norsk seterkultur 2,355 millionar kroner i støtte frå Sparebanksstiftelsen DNB for å gjøre flere unge kjend med stølsdrift. Norsk seterkultur har innleia samarbeid med Norsk Leirskulesamband, og no har fire leirskular motteke tilskott til stølsopplegg. Brennabu … Les meir

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel