Skjema for påmelding til fagsamling og årsmøtet er klart

Nå er skjema for påmelding til fagsamlinga klart. Klikk deg inn her for å melde deg på. Påmeldingsfrist 25. februar

Foto: Ida Østvold

Program finner du her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Kandidater til seterprisen 2022

Frå prisutdelinga i 2020
Frå prisutdelinga i 2020

Seterbrukeren har en spesielt viktig oppgave i å ta vare på seterkulturen, tradisjoner, kulturlandskap og kunnskap. Derfor har Norsk Seterkultur gjeninnført seterprisen som ble etablert av Norges Vel i 2001. Prisen henger høyt, og det er mange svært kvalifiserte kandidater. Overrekkelsen 2022 skjer 26. mars i Bø i Telemark i forbindelse med den årlige fagsamlinga til Norsk Seterkultur.

Seterprisen skal deles ut årlig til en eller flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. Formålet med prisen er at den skal være en påskjønning til ildsjeler som har gjort en stor innsats for å sette seterdriften i fokus. Noen av kriteriene er at innsatsen kan være innenfor tradisjonell drift, foredling på setra, seterbasert næringsutvikling, forskning og publisering av vitenskapelig materiale eller formidling av stølskultur. Fagjuryen er satt sammen av en representant fra TINE, Norsk bygdekvinnelag og Norsks Seterkultur.

Det er mange seterbrukere som fortjener en slik pris, sier styreleder i Norsk Seterkultur, Siv Beate Eggen og oppfordrer alle til å fremme forslag til kandidat. Mange av hatt gleden av å oppleve prisverdige seterbrukere som bidrar med gode opplevelser, kunnskap og kvalitetsmat.  Dette er en viktig del av landbrukskulturen som vi nå vil gi litt ekstra oppmerksomhet.

Fra 2001-2006 utdelte Norges Vel seterprisen. De som har fått denne tidligere er

2001: Christian Saxlund

2002: Åshild Dale og Jostein Sande

2003: Odveig og Inge Eggen

2004: Midtre Gauldal kommune

2005: Pascal Baudonel

2006: Kari Nedremyr

2017: Hans Brimi

2018: Budeienettverket i Hallingdal

2019: Undredal stølsysteri

2020: Inner Gammelsetra Grøvudalen

I 2021 ble utdelingen dessverre avlyst pga av nedstenging

Har du forslag til kandidat send innspill til seter@seterkultur.no innen 1. mars

Vil vite mer om seterprisen og/eller fagsamlinga, sjekk ut seterkultur.no eller kontakt oss på ks@valdres,no eller tlf 99009584

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Fagsamling og årsmøte i Bø i Telemark 26. og 27. mars 2022

Nå er hovedtrekk for fagsamlinga i Bø klart. På denne fagsamlinga vil vi ha hovedfokus på kulturarv og tradisjon knyttet til seterdrifta. Dette er fordi vi nå er midt inne i en prosess der vi skal søke om å få seterkulturen ført opp på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.

Arbeidet startet etter årsmøtevedtak i 2018, som ble fulgt opp med utredning, forankring, involvering, dokumentasjon og bevisstgjøring. Planen er ferdig utkast til en søknad i januar 2023. Bakgrunnen for arbeidet er at vi vil ta vare på seterkulturen. Det må vi gjøre på flere måter. I tillegg til å jobbe politisk og landbruksfaglig, vil vi synliggjøre betydningen av seterkulturen for felleskapet. En listeføring i UNESCO vil være en viktig annerkjennelse. Og om vi ikke blir listeført, gir arbeidet vi nå er midt oppe i ny innsikt og kunnskap som også kan bidra til å ta vare på seterdrifta for framtida.

Uansett vil en listeføring større grad forplikte forvaltning og politikere til å gjøre sitt til at seterkulturen står bedre rustet i framtida. En UNESCO-status være et insitament for bedre utvikling, bruk og forvaltning av seterområdene

Program Fagsamling

Lørdag 26. mars

DEL 1:             INTRODUKSJON

1000 Kulturinnslag

1015 Velkommen v/ Siv Beate Eggen, styreleder i Norsk seterkultur

1030 Seterdrift i den lange løp  v/ Ragnar Orten Lie, seksjon for kulturarv i Vestfold og              Telemark

1100  Pause

DEL 2:             UNESCO

11.15  Status UNESCO-arbeidet v/ Rådhuset Vingelen og arbeidsgruppa for UNESCO arbeidet

12.00 Klinkbåtradisjonen og veien til listeføring v/Tore Friis-Olsen, Forbundet kysten (via TEAMS)

12.30   Diskusjon, spørsmål og kommentarer

13.00 Lunsj

DEL 3:             NÆRING

14.00 Kva skjer med melkebonden? ved Telemark Bondelag v/Aslak Snarteland

14.30 Er seterdrift god butikk?  Sondre Aasan, Telemark Bonde- og Småbrukarlag

15.00               Pause

DEL 4:             TRADISJON – melkestell og foredling

15.30 Verdens beste brunost er i Tinn, v/ Barbro Stordalen

16.00 Tre generasjoner på stølen, ved Marianne Anundkås, Gavlesjåsstulen, Bø i Telemark

DEL 5:             FOLK OG DYR

17.00   Kyr og deres rolle i bevaringen av seterdrift v/ sosialantropologistudent Anders Brodin

17.30   Seterlandskapet før og nå v/Oskar Puschmann, NIBIO

18.00 Slutt

1930 Middag – utdeling av seterprisen

Priser:

Enkeltrom fullpensjon:        1800,- (medlemmer kr 1300)

Dobbeltrom:                          1600,- (medlemmer kr 1100)

Dagpakke, en dag:                   600,- 

Bare middag lørdag kveld:      450,-

ÅRSMØTE SØNDAG 27. MARS

09.00 START

13.00 LUNSJ

14.00 AVREISE

årsmøtesaker må være inne minst 3 uker før årsmøtet

Saksliste årsmøte og brosjyre finer du her

PÅMELDINGSFRIST 20. mars. Meld deg på her eller til ks@valdres.no

Det er også mulig å følge fagsamlinga på TEAMS Klikk her for å delta i møtet

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Får kr 2 355 000,- for at flere skal oppleve seterkulturen

I går kom tidenes hyggeligste melding i posten til Norsk Seterkultur: I konvolutten var et tildelingsbevis på kr 2355000,- fra Sparebankstiftelsen DNB.  «Dette er fantastisk! Nå kan vi legge enda mer arbeid i få flere barn og unge til seters», sier daglig leder Katharina Sparstad

«Arbeidet skal gå til kartlegging, tilgjengeliggjøring og formidling.  Dette er en ekstremt gledelig melding å få» sier daglig leder Katharina Sparstad. «Pengene skal gå til å fremme seterkulturen mor barn og unge spesielt, og går inn i arbeidet vårt med å søke om å føre seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv.»

«En viktig del arbeidet vårt er å se nye muligheter for seterkulturen i framtida. Da må vi selvsagt ha med oss barn og unge. Vi som har opplevd seterlivet vet hvor mye nyttig lærdom det kan gi. Her er det mye som kan kobles til pedagogiske metoder om mestring, inkludering, respekt og ansvar.  Små og store oppgaver er like viktige, og alle kan ta del. Moderne begrep som bærekraft, sirkulærøkonomi, økologiske fotavtrykk blir konkrete, og resultatene håndfaste og synlige. Takket være den viktigste fornybare ressursen vi har, sola, og plantenes klorofyll, kommer dyra hjem fra utmarka med masse deilig setermelk igjen og igjen, hele sommeren», sier styreleder Siv Beate som jobber med kulturskole og fremmedspråklige resten av året.

Katharina Sparstad har også hatt skolebesøk på setra de siste 15 somrene. «På setra er det veldig mye god og viktig læring for alle. Når det nå blir færre setre må vi legge til rette for at flest mulig barn likevel får ta del i seterlivet. Med støtten fra Sparebankstiftelsen vil vi søke nye samarbeidsformer, utvikle undervisningspakker og gjøre enklere å finne nærmeste besøksseter. Dette er arbeid vi ser fram til», sier Sparstad som også arbeider som kulturrådgiver i Valdres Natur- og Kulturpark.

«Gjennom regionalparkene jobber vi mye i ulike, tverrfaglige samarbeid, og det er oftest vinn – vinn for alle» – sier Sparstad. 

Hun retter også en stor takk til Andrea Viestad som blant annet har etablert Geitemyra matkultursenter for barn.

«Andreas er også genuint opptatt av seterkulturen, og det var han som inviterte oss inn til det første møte med Sparebankstiftelsen» avslutter Sparstad.

Se film fra stølsbesøket til Andreas Viestad her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Immateriell kulturarv knyttet til seterlandskapet i Norge, Frankrike og Spania

Foto: Bolette Bele

Bolette Bele (NIBIO), Véronique Karine Simon Nielsen (NIKU), Almudena Orejas (Spanish Council for Scientific Research, Madrid) og José Antonio Ron Tejedo (University of Oviedo) har nylig publisert artikkelen «Intangible cultural heritage of transhumance landscapes: their role and values – examples from Norway, France and Spain”.

Bolette Bele fra NIBIO. Foto: Øystein Skjæveland

Studien ble gjennomført i JPI nettverksprosjektet «Cultural Heritage in Landscape» (CHeriScape), ledet fra Universitetet i Newcastle. Artikkelen er publisert i ArchaeoPress, og er tilgjengelig som ei pdf-fil du kan laste ned her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel